Raspberry Ketone: fungerar det?

Enligt studier på möss och i laboratorier, ja, det ger viktnedgång. Men det finns än så länge inga kliniska studier på människor. Raspberry Ketone är ett ganska nyupptäckt ämne och fler studier är på väg.

I en studie på möss 2005 fick alla möss en kaloririk högfettkost. Hälften av mössen fick dessutom Raspberry Ketone. De som fick Raspberry Ketone gick inte upp i vikt och fick inte fettlever, men det gjorde och fick referensgruppen. Sedan gavs de feta mössen Raspberry Ketone. Då gick de ner vikten igen, trots att de fortfarande åt den kaloririka högfettkosten. Läs hela studien här.

En annan studie 2010 undersökte hur Raspberry Ketone påverkar levande fettceller, i laboratoriemiljö. Raspberry Ketone ökade lipolysen (fettförbränningen) markant. Dessutom ökade utsöndringen av adiponectin, ett protein som reglerar fettförbränning och hunger. Oxideringen av fettsyror ökade, det vill säga lösa fettceller som cirkulerar i blodet bröts ner. Slutligen minskades fettinlagringen. Studien sammanfattas med att Raspberry Ketone är mycket lovande som örtmedicin för fettmetabolismen. Läs hela studien här.

Adiponectin är ett viktigt proteinhormon som styr metaboliska processer såsom blodsockernivåer och nedbrytning av fettsyror. Ju mer adiponectin man har i kroppen, desto smalare är man, det är nämligen bevisat att nivån av adiponectin är omvänt proportionell mot procenthalten vitt fett på kroppen. Därför är det bra för kroppen att Raspberry Ketone ökar utsöndringen av adiponectin.

En studie visade att låga nivåer adiponectin är vanligt hos överviktiga, typ 2-diabetiker och de med hjärt- och kärlsjukdomar. Höga nivåer adiponectin är däremot kopplat till:

  • Sänkt blodsocker
  • Sänkt insulinnivå
  • Ökad insulinkänslighet, både hos friska och typ 2-diabetiker
  • Lägre BMI
  • Högre nivåer HDL-kolesterol (det goda kolesterolet)
  • Anti-inflammatorisk effekt
  • Lägre nivåer triglycerider (fettsyror) i blodet

Studien avslutar med att säga att adiponectin är ett lovande terapeutiskt verktyg för framtiden. Läs hela studien här.

Många bantningspiller med Raspberry Ketone innehåller även African Mango. African Mango har visat sig öka mängden adiponectin i kroppen med 20%.

Läs mer om alternativ till Raspberry Ketone.
Bra genomgång av olika bantningspiller (extern länk)